Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018

Χριστίνα Ζώη: Το Χρώμα είναι εκεί... στην άκρη του Χρόνου

Χριστίνα Ζώη: Το Χρώμα είναι εκεί... στην άκρη του Χρόνου: Την αναδρομική της έκθεση 'Το Χρώμα είναι εκεί... στην άκρη του Χρόνου' παρουσιάζει στο Πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων η Χριστίνα Ζώη. Διάρκεια έκθεσης 16 έως τις 27 Απριλίου. Σχετικά με τη δουλειά της και με τη νέα της έκθεση η Χριστίνα Ζώη...

Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018

Έ κ θ ε σ η Ζ ω γ ρ α φ ι κ ή ς τ η ς Χ ρ ι σ τ ί ν α ς Ζ ώ η
Δευτέρα 16 έως Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 θα γίνει η ατομική έκθεση των έργων μου στο Πνευματικό κέντρο Ιωαννίνων. Ο τίτλος της έκθεσης είναι: "Το Χρώμα είναι Εκεί... στην άκρη του Χρόνου!" Εκθεσιακός Χώρος Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών.
Ω ρ ά ρ ι ο λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς : 11 π.μ. – 1 μ.μ . & 6 – 9 μ. μ.